28.01.2010 - Speedwaysanomat
Tarvitaanko ratalajeissa "kuntoa"?

julkaistu Speedwaysanomissa 3/2009

Noin minuutin mittainen suoritus on jälleen alkanut.

Reilu vuosi sitten Speedwaysanomat oli mukana nuorten maajoukkueen harjoitusotteluissa Ruotsissa. Kummassakin ottelussa oli yksi kuljettaja varustettuna kuljettajan sykkeen (sykekäyrän) mittaus-/tallennuslaitteistolla. Tarkoituksena oli selvittää, miten ihmisen sydän ja keho käyttäytyy speedwayottelun aiheuttaman rasituksen aikana. Koska erät ovat speedwayssa melko lyhytkestoisia esimerkiksi motocrossiin verrattuna, on mieleen saattanut tulla, ettei speedwayssa kuljettajan tarvitse olla välttämättä fyysisesti hyvässä kunnossa. Tähän haluttiin nyt tietoa joko tueksi tai vastaan. Ensimmäisen päivän kilpailussa koekaniiniksi valikoitiin erittäin kokenut ruotsalaiskuljettaja Emil Lindqvist. Taka-ajatuksena oli saada mahdollisimman luotettavaa tietoa rasituksen aiheuttamasta sykkeen muutoksesta. Kokenut Lindqvist nähtiin tässä parhaana vaihtoehtona, sillä normaalin kilpailujännityksen tuomat mahdolliset lisätykytykset nähtiin olevan hänellä kaikkein vähäisimmät. Toisen päivän ottelussa mittarin sai rintansa ympärille yli kymmenen vuotta nuorempi Teemu Lahti. Koska Lahden ja Lindqvistin kilpailusuoritukset kuitenkin erosivat totaalisesti toisistaan, ei kahden käytössä olleen suorituksen keskinäistä vertailua pystytty suorittamaan. Sen johdosta päädyttiinkin analysoimaan vain Lindqvistin suorituksesta tallennettu tieto. Suorituksena Lindqvistin kilpailu oli erinomainen esimerkki yksittäisestä ottelutapahtumasta. Noin kahden tunnin aikana hän ajoi viidessä ottelun 16:sta erästä. Jonkinlaista kuvaa Lindqvistin peruskunnosta antamaan voidaan mainita, että tunnin juoksulenkki ei tuota hänelle ongelmia. Käytössä olleen tiedon Speedwaysanomille analysoi Moottoriliiton valmennuspäällikkö Tomi Konttinen. Konttisen raportti on otsikoitu:

SPEEDWAY - kuljettajaan kohdistuva fysiologinen kuormitus
Speedwayssä yhden erän ajoaika on noin minuutti, palautumisaika erien välissä on yhtä kuljettajaa ajatellen noin muutamasta minuutista reiluun puoleen tuntiin ja koko kilpailu kestää keskimäärin noin 1,5-2 tuntia. Yksittäisen sykemittauksen perusteella speedwayssä syke nousee erän lähtötilanteen noin 130-150 lyönnistä minuutissa keskimäärin noin 170-190 lyöntiin minuutissa. Syke lukuarvona on kuitenkin ajon aikana riippuvainen kunkin yksilön henkilökohtaisesta maksimisykkeestä. Vastoin, kun yleensä luullaan, maksimisyke ei kerro ihmisen fyysisestä kuntotasosta, vaan on henkilökohtainen ominaisuus. Siksi ajon aikaisia sykkeitä vertailtaessa eri henkilöiden välillä on parempi puhua suhteellisesta sykkeestä kunkin henkilön maksimisykkeeseen verrattuna kuin tarkoista lukuarvoista. Toisaalta kuitenkin selkeä luku ehkä selventää kuormitustasoa helpommin. Nyt tallennetun tiedon EPOC-arvoista näkyy, ettei kuljettaja ole täysin palautunut neljän ensimmäisen erän aikana, vaan kuormitus on kasaantunut ja kuljettaja on jo ollut melko kuormittuneessa tilassa. Hengitys on melko pinnallista, kuten yleensä moottoripyörälajeissa, koska lihastyö on osittain staattista ja ilmaa on pidettävä koko ajan keuhkoissa tukien selkärankaa ja samalla koko kehoa helpottaen staattista lihastyötä.

Nyt tehdyssä mittauksessa ei tiedetä henkilön maksimisykettä maksimirasituksessa esimerkiksi juoksun tai pyöräilyn aikana, joten ajon aikaisen sykkeen suhdetta maksimiin ei voida tarkasti määrittää. Sykkeen voidaan kuitenkin arvioida ajon aikana olevan korkeimmillaan noin 90% (±10%) maksimisykkeestä. Kun ihminen rasittuu ja lihakset tekevät työtä, syke nousee melko suorassa suhteessa rasituksen kovuuteen. Eli mitä kovempi rasitus, sitä korkeampi syke. Syke kuitenkin nousee eri tavalla riippuen siitä, tehdäänkö tasaista rytmistä liikettä, kuten esimerkiksi juoksussa tai pyöräilyssä, vai tehdäänkö lihastyötä enemmän staattisesti, kuten speedway-pyörän päällä tasapainoiltaessa, ohjattaessa ja kiinni pidettäessä. Staattisessa työssä syke nousee enemmän suhteessa kuormituksen kovuuteen, koska jonkin asteisessa jatkuvassa jännityksessä olevat lihakset puristavat verisuonia estäen veren vapaan virtauksen ja tarvitaan kovempi syke pumppaamaan riittävästi lihaksen energianmuodostuksessa syntyviä kuona-aineita pois lihaksista ja puhdasta verta kuljettaen happea ja ravintoa lihaksiin. Vastaavasti rytminen lihasten supistelu esimerkiksi juostessa tai pyöräiltäessä pumppaa taas verta eteenpäin ja näin helpottaa verenkiertoa. Sykkeen nousuun ajaessa vaikuttaa myös psyykkinen kuormitus ajon aikana, sillä moottoriurheilussa tarkkaavaisuuden ja keskittymisen on oltava äärimmäisen korkealla tasolla, jotta ajosta selvitään mahdollisimman virheettömästi. Sadasosien herpaantuminen voi olla kohtalokas. Tämä on poikkeus moneen muuhun urheilumuotoon ja tutkimuksissa on selvinnyt, että psyykkistä rasitusta kuvaavia hormoneja, kuten adrenaliinia, erittyy moottoriurheilussa jopa yli kymmenen kertaa enemmän kuin esimerkiksi juoksussa tai muussa vastaavassa kestävyysurheilulajissa.

Kilpailun aikainen sykekäyrä josta nähdään mm. laskennallisen maksimisykkeen ylitys.

Korkea syke ajon lopussa merkitsee, että ajaminen on hyvin kuormittavaa. Käytännössä keho työskentelee ajon aikana sekä fyysisesti että psyykkisesti lähellä äärirajojaan. Lähdöstä maaliin ajon aikana vaadittava suorituskyky ajovauhdin mukaan on koko suorituksen ajan sama. Vaadittava taso, kuten jo aiemmin todettiin, on korkea. Mitä nopeammin elimistö tuon minuutin aikana pääsee vaaditulle tasolle ja jaksaa työskennellä siellä, sitä parempaan suoritukseen on mahdollisuus. Mitä paremmin elimistö on harjoitettu kyseiseen suoritukseen, sitä nopeammin se lähdön jälkeen toimii toivotulla tavalla. Samoin lämmitellyt lihakset toimivat nopeammin, kontrolloidummin ja hermot viestittävät ajatuksia lihaksille nopeammin mahdollistaen muun muassa virheiden korjauksia ynnä muita ajaessa yllättäen eteen tuleviin tilanteisiin reagoimisen. Kun elimistöä kuormitetaan nopeasti rajulla tavalla, kuten speedwayssä, lihakset tuottavat paljon maitohappoa. On mahdotonta, että lihastyön vaatima energia voitaisiin täysin tuottaa hapen avulla, jolloin ei kertyisi niin paljon maitohappoa. Siksi lihaksia tulisikin speedwayssä harjoittaa siihen, että ne sietävät mahdollisimman paljon maitohappoa ja saavat jopa osan energiastaan uudelleen kertyneestä maitohaposta. Ajamisen aikana tarvitaan lihaksilta siis nopeutta, tarkkaan kontrolloitua voimaa ja maitohapon sietokykyä. Maitohapon sietokyky on tärkeää, jotta lihasten nopeus- ja voiman kontrollointiominaisuudet säilyvät koko erän ajan. Suorituksen jälkeen taas hyvä kestävyyskunto auttaa elimistön hajottamaan kertyneen maitohapon ja lihakset palautuvat nopeasti, jolloin seuraavassa erässä on jälleen suorituskyky maksimissaan. Huonokuntoisella maitohappo jää lihaksiin ja vähitellen erä erältä heikentää suorituskykyä.

Elimistöä voi hyvin verrata moottoriin. Huonokuntoisella tai kylmällä moottorilla kilpailuun lähteminen on omalla tavallaan riskialtista, eikä tulos ole paras mahdollinen. Taitava kuljettaja toki paikkaa tilannetta, vaikka pyörä tai fyysiset ominaisuudet olisivat huonot, mutta täysin varmasti sama kuljettaja suoriutuu vielä paremmin hyvällä pyörällä ja hyvillä fyysisillä ominaisuuksilla. Mikäli aikoo tavoitella huippua, ei mikään osa-alue voi olla huono. Ja huippuhan on GP, muut tasot ja kansalliset sarjat ovat välietappeja.

Usein hyvällä fyysisellä kunnolla ajatellaan kuntoa, jota tarvitaan hiihtäessä, juostessa, pyöräillessä tai vastaavissa kestävyysurheilulajeissa. Yleensä urheilulajit vaativat hyvää fyysistä kuntoa, mutta ominaisuudet ovat erilaisia lajista riippuen. Moottoriurheilun ja perinteisten kestävyyslajien lisäksi myös mm. pikajuoksijat, alppihiihtäjät, uimahyppääjät, mäkihyppääjät jne. ovat kaikki huipputasolla huippukuntoisia ja huippukunto rakentuu kestävyyttä enemmän nopeusominaisuuksista, räjähtävästä voimasta, voiman kontrolloinnista lajista riippuen. Lajit ovat siis erilaisia ja eri lajeissa vaaditaan eri määrä nopeutta, kestävyyttä, reaktiokykyä, voimaa jne. Hiihdon ja juoksun kaltaista kestävyyttä vaaditaan myös lajeissa, joissa suoritusaika on lyhyt, mutta pääasiassa esimerkiksi speedwayssä siihen, että koko kilpailupäivän pysyy hyvä vireystila yllä, jaksaa ajaa kaikki erät maksimaalisesti, jaksaa ajaa useita kilpailuja viikossa, jaksaa matkustaa jatkuvasti jne. Edellä mainitut asiat eivät saisi vaikuttaa heikentävästi kilpailusuoritukseen ja hyvä yleiskunto auttaa lajissa vaadittavien ominaisuuksien lisäksi suoriutumaan menestymiseen vaadittavalla tavalla. Myös moottoripyörälajit ovat keskenään erilaisia ja poikkeavat toisistaan vaadittavien ominaisuuksien osalta. Jo itse ajaminen ja lajitekniikat poikkeavat toisistaan, mutta myös suoritusajat ja kilpailupäivät ovat erilaisia. Yhtäläisyyksiäkin on, mm. korkea syke ja psyykkinen rasitus ovat kaikkien moottoripyörälajien tunnusmerkkejä ajon aikana. Jos speedwaytä verrataan esimerkiksi road racingiin, on ajamisen tempo speedwayssä kovempi, toisaalta vauhti ja suorituksen kesto road racingissä suurempi. Tarkkaavaisuutta tarvitaan yhtäläisesti molemmissa. Ajoasennot poikkeavat huomattavasti. Suorituksen aikana vaadittavista fyysistä ominaisuuksista road racing kallistuu enemmän pidempiaikaisen kestävyyden puolelle, speedway nopeuden, kontrolloidun voiman ja ns. nopeuskestävyyden puolelle, kuten aiemmin maitohapontuotosta tuli ilmi. Jos verrataan esimerkiksi motocrossiin, korostuu motocrossissa voima road racingia enemmän ja speedwayhin verrattuna suoritusaika on pidempi, eli kestävyysominaisuudet hapen avulla tuotettavan energianmuodostuksen osalta road racingin tapaan korostuvat myös. Motocrossissa kuitenkaan yksittäiset virheet ajon aikana eivät useinkaan ratkaise kilpailua, joten vaikka laji on pitkäkestoisesti ja monipuolisesti raskas, antaa suoritus useampia virheitä anteeksi kuin esimerkiksi speedwayssä tai road racingissä. Trialissa taas vaaditaan äärimmäistä tasapainoa ja lihaskontrollia, mutta speedwayhin verrattuna maitohapon sietokykyä ei yhtä paljon. On siis mahdotonta sanoa, mikä lajeista on vaativin, koska ne ovat kaikkiaan niin erilaisia ja kaikki omalla tavallaan vaativia. Tässäkin asiassa voisi eri lajien kuljettajien ominaisuuksia verrata eri lajien moottoripyöriin. Vaikkapa road racing –pyörän ominaisuuksilla olisi melkoisen hankala ajaa speedwaytä. Jos taas moottoripyörälajien yhtäläisyyksiä verrataan muihin lajeihin, vaaditaan osittain samanlaisia ominaisuuksia mm. alppihiihdossa, kiipeilyssä ja painissa.

Summa summarum, monipuolisesti taitava ja hyväkuntoinen kuljettaja menestyy speedwayssä parhaiten.

Juttuun liittyvää sanasto ja esittely:

TOMI KONTTINEN
Hän on Suomen Moottoriliiton nuoriso- ja valmennuspäällikkö. Konttinen on koulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri ja opiskellut Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan valmennus- ja testausoppia.

EPOC-LUKEMA
(Excess Post-Exercise Oxygen Consumption) kuvaa, kuinka paljon kehoa on kuormitettu rasituksen aikana. Mitä isompi lukema, sitä enemmän keho on saanut kuormitusta. Luku on suhteessa liikkujan syketasoon siten, että mitä korkeammalla sykkeellä suhteessa maksimisykkeeseen liikutaan, sitä suurempi on EPOC. Arvon palautumista voi nopeuttaa liikkujakohtaisesti, ja se palautuu nopeimmin täydessä levossa. On kuitenkin huomioitava, että kovatehoisen suorituksen jälkeen on hyvä suorittaa kevyt loppuverryttely, vaikka tämä siirtäisikin täyden palautumisen alkamista hieman myöhemmäksi. (www.frwd.fi)

MAKSIMISYKE
Jokaisen ihmisen sydän on yksilöllinen, eikä sen maksimilyöntinopeutta pystytä tietämään ilman tarkkoja mittauksia. Maksimisykkeellä tarkoitetaan sydämen lyöntitiheyttä eli sykettä (lyöntejä minuutissa) tilanteessa, jolloin syke ei enää nouse, vaikka rasitus lisääntyisi. Lääketiede on selvittänyt useita erilaisia laskennallisia peruskaavoja, jonka avulla jokainen pystyy laskemaan erilaiseen liikuntaan ja omiin tavoitteisiinsa sopivat (teoreettiset) sykealueet. Jotta voidaan määrittää sopivat sykerajat kunnon kohottamiseen ja laihduttamiseen, tarvitsee ensin tietää oma maksimisyke. Ikään suhteutettu maksimisyke voidaan arvioida itselle sopivaksi esimerkiksi seuraavan kaavan mukaan:

Maksimisyke = 205 - 1/2 x ikä.

Esimerkiksi 40-vuotiaan arvioitu keskimääräinen maksimisyke on 205 - 20 = 185 lyöntiä minuutissa. Maksimisyke voi vaihdella yksilöllisesti suurestikin ilman, että syynä on sairaus. Maksimisyke voi olla jopa yli kymmenen lyöntiä suurempi tai pienempi kuin iän mukaan arvioitu ohjearvo. Huono tai hyvä fyysinen suorituskyky ei myöskään merkittävästi vaikuta maksimisykkeeseen. (www.tohtori.fi)

KAHDENLAISTA LIIKUNTAA
Lihaksen kykyyn tehdä työtä vaikuttavat riittävä verenvirtaus sekä hapen ja ravintoaineiden saanti. Keho voi tuottaa energiaa lihasten käyttöön kahdella tavalla:

1) AEROBISESTI: jolloin hiilihydraatit ja rasvat hajoavat hapen avulla kemiallisesti hiilidioksidiksi ja vedeksi. Matalilla tehotasoilla lihasten hapen tarve ei ylitä hapen saantia. Näillä tehoilla voidaan siten harjoitella pitkiä aikoja. Aerobinen sykealue on noin 70-80% yksilön maksimisykkeestä. Aerobinen (kardiovaskulaarinen) kunto on yksi tärkeimmistä fyysisen kunnon osatekijöistä. Se kuvastaa sydämen pumppaaman ja lihaksiin kuljettaman hapen määrää sekä lihasten kykyä käyttää hyväkseen saamaansa happea. Aerobisen kunnon kohotessa sydän- ja verenkiertoelimistö kykenee yhä paremmin suorittamaan tärkeintä tehtäväänsä: kuljettamaan happea ja energiaa koko kehon tarpeisiin. Paras tapa kohottaa aerobista kuntoa on harrastaa liikuntaa, jossa kehon suuret lihakset tekevät töitä. Tällaisia liikuntamuotoja ovat mm. reipas kävely, hölkkä, juoksu, pyöräily, aerobiset ryhmälajit kuten jumppa, uinti, luistelu ja hiihto.

2) ANAEROBISESTI: jolloin hiilihydraatit hajoavat kemiallisesti maitohapoksi ilman happea. Korkeilla harjoitustehoilla sydän ja keuhkot eivät kykene tuottamaan tarpeeksi happea lihaksille, jolloin lihakset alkavat työskennellä anaerobisesti. Anaerobisen energiantuoton ongelmana on, että hyvin pian alkaa muodostua happamia aineenvaihduntatuotteita kuten maitohappoa. Maitohappo estää rasva-aineenvaihduntaa ja pakottaa lopulta lopettamaan harjoittelun. Kuormitustaso, jossa aineenvaihdunta muuttuu aerobisesta anaerobiseksi ja maitohapon muodostus lisääntyy kutsutaan anaerobiseksi kynnykseksi (anaerobic threshold, AT). Yksilön anaerobinen kynnys (AT) on se kuormitustaso, jolloin aineenvaihduntasi muuttuu anaerobiseksi ja kehossa alkaa maitohapon muodostus. Aerobisen kunnon kohotessa anaerobinen kynnys nousee. Hyvin treenatulla urheilijalla kynnys voi olla jopa 90% maksimisykkeestä. (www.polar.fi)

Teksti: Tomi Konttinen, SML
Kuvat: Petteri Pohjola

(28.1.2010 Speedwaysanomat)

 

06.02.2019 - Speedwaysanomat
Vuosikalenterit JMS Storesta!
09.12.2018 - Speedwaysanomat
Vuosikalenterit 2019 postiin
28.11.2018 - Speedwaysanomat
Varainkeruuta edustusjoukkueelle
11.04.2017 - Speedwaysanomat
Speedwaysanomat kertoo mitä tapahtui
27.02.2017 - Speedwaysanomat
Valokuvia jääspeedwaysta
10.01.2017 - Speedwaysanomat
Tarjous (lehti+kalenteri) tammikuun ajan
12.12.2016 - Speedwaysanomat
Vuosikalenterien postitustilanne 12.12.
30.11.2016 - Speedwaysanomat
Vuosikalenterien postitus alkaa vko 49
23.11.2016 - Speedwaysanomat
Lehden ja Vuosikalenterin postitus lähestyy
31.10.2016 - Speedwaysanomat
Kymmenen vuotta takana!
08.09.2016 - Speedwaysanomat
SM-liigan LIVE-päivitykset lauantaina
30.08.2016 - Speedwaysanomat
PUHEENVUORO: Lajipäällikkö hakusessa
26.07.2016 - Speedwaysanomat
Lauantaina Kouvola vs Muu Suomi
03.07.2016 - Speedwaysanomat
Kouvola - Muu Suomi Kuusankoskella
15.06.2016 - Speedwaysanomat
Lukijaäänestys 2016 – VIELÄ EHTII!
24.03.2016 - Speedwaysanomat
Sanomien tiedotteita
05.03.2016 - Speedwaysanomat
MIIA-MARIA VEPSÄLÄINEN LAJIRYHMÄÄN
03.02.2016 - Speedwaysanomat
Sanomien tiedotteita
09.01.2016 - Speedwaysanomat
ISGWC: Suomalaiset karsiutuivat jatkosta
21.12.2015 - Speedwaysanomat
VUOSIKALENTERI 2016: Tilaukset postitettu jouluksi
13.12.2015 - Speedwaysanomat
VUOSIKALENTERI 2016: Ensimmäiset postitettu
07.12.2015 - Speedwaysanomat
Speedwaysanomat 10/2015 on postissa, osa 2
05.12.2015 - Speedwaysanomat
Speedwaysanomat 10/2015 on postissa
16.11.2015 - Speedwaysanomat
Speedwaysanomat 10/2015 viikolle 49
08.11.2015 - Speedwaysanomat
Politiikka puitu tältä syksyltä
21.09.2015 - Speedwaysanomat
Speedwaysanomat 8-9/2015 valmistuu
31.08.2015 - Speedwaysanomat
Mustoset hallitsivat Vaasassa
29.08.2015 - Speedwaysanomat
SM: Lahti maksimipistein mestariksi
26.08.2015 - Speedwaysanomat
SM: Lauantaina SM-finaali Haapajärvellä
09.08.2015 - Speedwaysanomat
Valokuvia lisätty sanomien galleriaan
31.07.2015 - Speedwaysanomat
SM: Launtaina suunnaksi Haapajärvi
26.07.2015 - Speedwaysanomat
U21SM: Lunnalle nuorten Suomenmestaruus
24.07.2015 - Speedwaysanomat
61. Henkilökohtainen SM-finaali Haapajärvellä
08.06.2015 - Speedwaysanomat
SPEEDWAY: Davey Watt Haukkoihin
18.05.2015 - Speedwaysanomat
SPEEDWAY: Sanomien galleriat Ratinasta
16.05.2015 - Speedwaysanomat
SPEEDWAY: Ratinan arvonta suoritettu
14.05.2015 - Speedwaysanomat
SPEEDWAY: Suomalaiset Ratinassa
13.05.2015 - Speedwaysanomat
SPEEDWAY: Urapolku Suomessa
12.05.2015 - Speedwaysanomat
SPEEDWAY: SM-liigan illan ottelu siirretty
25.04.2015 - Speedwaysanomat
SGP2015: Varsovan pöly alkaa laskea
05.04.2015 - Speedwaysanomat
FINNISH FIM SGP Ratinassa 16.5.
05.03.2015 - Speedwaysanomat
FINNISH FIM SGP Ratinassa 16.5.
01.03.2015 - Speedwaysanomat
SPEEDWAY: SM-tason kalenteri on valmis
12.02.2015 - Speedwaysanomat
FIM FINNISH SGP Ratinassa toukokuussa
03.02.2015 - Speedwaysanomat
61. henkilökohtainen SM-finaali Haapajärvellä
26.01.2015 - Speedwaysanomat
Sanomien valokuvat Joensuusta
24.01.2015 - Speedwaysanomat
Mats Järf Suomenmestariksi
20.01.2015 - Speedwaysanomat
Jääspeedwayn SM-finaali lauantaina Joensuussa
08.01.2015 - Speedwaysanomat
Minispeedwayn kalenterit tarjouksessa!
06.01.2015 - Speedwaysanomat
Jääspeedwayn SM-finaali Joensuussa 24.1.2015
16.12.2014 - Speedwaysanomat
Ratalajien kilpailukalenteri 2015
28.11.2014 - Speedwaysanomat
VUOSIKALENTERI 2015: Nyt niitä on kaksi!
24.11.2014 - Speedwaysanomat
Syksyn perinteiset kokoukset pidetty
25.08.2014 - Speedwaysanomat
Hyvinkään ottelu jouduttiin siirtämään
24.08.2014 - Speedwaysanomat
Suomi neljäs Forssassa
23.08.2014 - Speedwaysanomat
Lajiryhmän remontti tulossa syksyllä
17.08.2014 - Speedwaysanomat
Maarataa Forssassa
17.08.2014 - Speedwaysanomat
SM: Mäkinen yllätysvoittoon Seinäjoella
13.08.2014 - Speedwaysanomat
LÖYTYI: Minispeedwayn PM-finaalit 2005
03.08.2014 - Speedwaysanomat
71. Maaradan SM-finaalin tulokset
27.07.2014 - Speedwaysanomat
U21 SM: Lunna avasi voittotilinsä
20.07.2014 - Speedwaysanomat
Minispeedwayn PM-viikonloppu
14.07.2014 - Speedwaysanomat
71. Maaradan SM-finaali Kauhajoella
24.05.2014 - Speedwaysanomat
Kaupunki Cupin avausottelu siirtyy
22.05.2014 - Speedwaysanomat
80cc: Suomen Cupin kilpailukalenteri 2014
04.05.2014 - Speedwaysanomat
SGP: Ratinaan enää kaksi viikkoa!
06.04.2014 - Speedwaysanomat
Muutoksia lehden ilmestymiseen
03.04.2014 - Speedwaysanomat
SGP: Lauantaiaamuna se alkaa
02.04.2014 - Speedwaysanomat
FINNISH GP - TAMPERE 17.5.2014
01.04.2014 - Speedwaysanomat
Sanomat satsaa tulevaisuuteen
06.03.2014 - Speedwaysanomat
Valokuvia jääspeedwayn SM-finaalista
03.03.2014 - Speedwaysanomat
FINNISH GP - TAMPERE 17.5.2014
03.03.2014 - Speedwaysanomat
Järf jälleen Suomenmestari jääspeedwayssa
25.02.2014 - Speedwaysanomat
Lauantaina ratkaistaan jääspeedwayn SM 2014
17.02.2014 - Speedwaysanomat
Speedwayn GP-kisojen valmistelut aikataulussaan
11.02.2014 - Speedwaysanomat
Suomalaiset mukana Ruotsin sarjaspeedwayssa
05.01.2014 - Speedwaysanomat
Ratalajien SM-finaalien päivät selvillä
05.01.2014 - Speedwaysanomat
Vuosikalenterien kauppa jatkuu
11.12.2013 - Speedwaysanomat
Tämän vuoden palkitut
27.11.2013 - Speedwaysanomat
Speedwaysanomien lukijakilpailu 1
27.11.2013 - Speedwaysanomat
Lakon vaikutus Sanomien postitukseen
18.11.2013 - Speedwaysanomat
Sanomien Vuosikalenteri 2014 valmis (edit 18.11.)
25.08.2013 - Speedwaysanomat
SM: Hautamäki otti mestaruuden
22.08.2013 - Speedwaysanomat
SM: Kaikki valmista lauantaille
12.08.2013 - Speedwaysanomat
SM: Tasainen taistelu luvassa
10.08.2013 - Speedwaysanomat
Ratinassa SGP vuosina 2014-2016
03.07.2013 - Speedwaysanomat
Speedwayn SM-finaali Hyvinkäällä
09.06.2013 - Speedwaysanomat
Kylmäkorpi toinen Forssassa
02.06.2013 - Speedwaysanomat
Speedwayn SM-finaali Hyvinkäällä
19.05.2013 - Speedwaysanomat
80cc: Niilo Vuolas ykkönen Porissa
10.05.2013 - Speedwaysanomat
80cc: Ahlbom ajoi maksimipisteet Porissa
29.04.2013 - Speedwaysanomat
Sanomien kuvakauppa-yhteistyö päättyy
01.04.2013 - Speedwaysanomat
SGP: Ullevilla se nähdään!
27.02.2013 - Speedwaysanomat
Kotimainen kilpailukalenteri 2013
13.02.2013 - Speedwaysanomat
Speedwaysanomat 1/2013 on ilmestynyt
13.02.2013 - Speedwaysanomat
Jääspeedwayn SM-finaali Joensuussa
02.02.2013 - Speedwaysanomat
Speedwaysanomien vuosikertoja
31.01.2013 - Speedwaysanomat
Sanomien kalenteri MP-messuilta
07.01.2013 - Speedwaysanomat
Jääspeedwayn Allsvenskan 2013
13.12.2012 - Speedwaysanomat
Speedwaysanomat 10/2012 on ilmestynyt
20.11.2012 - Speedwaysanomat
Tilaa kotiin jääSpeedwaysanomat
07.11.2012 - Speedwaysanomat
Tilaa oma Vuosikalenteri 2013 nyt!
27.09.2012 - Speedwaysanomat
Speedwaysanomat 8-9/2012 on ilmestynyt
26.09.2012 - Speedwaysanomat
Viron mestaruus ratkeaa ensi lauantaina
26.08.2012 - Speedwaysanomat
80cc Suomen Cup (joukkuefinaali), Seinäjoki
23.08.2012 - Speedwaysanomat
Minispeedwayn Suomen Cup 5
21.08.2012 - Speedwaysanomat
SM-liigaa Kuusankoskella 21.8.2012
20.08.2012 - Speedwaysanomat
Minispeedwayn Suomen Cup 4
20.07.2012 - Speedwaysanomat
Speedwaysanomat 6/2012 on ilmestynyt
18.07.2012 - Speedwaysanomat
Maarataa Kauhajoella elokuussa
16.07.2012 - Speedwaysanomat
Minispeedwayn Suomen Cup 3
14.07.2012 - Speedwaysanomat
Kotkat voittoon SM-liigassa
13.07.2012 - Speedwaysanomat
SM-liigan kokoonpanot lauantaille
25.06.2012 - Speedwaysanomat
Uusia kuvia myytävänä
10.06.2012 - Speedwaysanomat
Joonas Kylmäkorpi voitti avaus MM-finaalin
07.06.2012 - Speedwaysanomat
Speedwaysanomat 4-5/2012 on ilmestynyt
05.06.2012 - Speedwaysanomat
SM-liigan toinen ottelu Hyvinkäällä
20.05.2012 - Speedwaysanomat
Minispeedwayn Suomen Cup 2
20.05.2012 - Speedwaysanomat
Minispeedwayn Suomen Cup 1
05.05.2012 - Speedwaysanomat
Maaradan Grand Prix 1/6 2012 - Forssa
19.04.2012 - Speedwaysanomat
Speedwaysanomat 3/2012 on ilmestynyt
18.04.2012 - Speedwaysanomat
Maaradan Grand Prix 1/6 2012 - Forssa
17.03.2012 - Speedwaysanomat
Speedwaysanomat 2/2012 on ilmestynyt
12.03.2012 - Speedwaysanomat
Myös Kaupunki Cupin kalenteri valmiina
05.03.2012 - Speedwaysanomat
Speedwayn SM-liigan kalenteri valmis
04.03.2012 - Speedwaysanomat
Aakko jälleen mestari jääspeedwayssa
12.02.2012 - Speedwaysanomat
Lindström vei mestaruuden jäällä
08.02.2012 - Speedwaysanomat
Speedwaysanomat 1/2012 on ilmestynyt
07.02.2012 - Speedwaysanomat
Sarjaspeedwayn joukkueet ja kokoonpanot ensi kaudella
12.01.2012 - Speedwaysanomat
Viimeiset kalenterit Moto-Seinäjoella
23.12.2011 - Speedwaysanomat
Timo Lahti vuoden U21 kuljettaja toistamiseen
13.12.2011 - Speedwaysanomat
Speedwaysanomien hintaan tulee korotus
23.11.2011 - Speedwaysanomat
Sanomat seuraa kauden avausta, lehti siirtyy
19.11.2011 - Speedwaysanomat
Hae vuosikalenterisi Moto-Seinäjoen liikkeestä
11.11.2011 - Speedwaysanomat
Sanomien vuosikalenteri 2012 nyt julkaistu
30.10.2011 - Speedwaysanomat
Ensi kauden säännöt sarjaspeedwayssa sovittu
13.09.2011 - Speedwaysanomat
Paljon uusia valokuvia tarjolla
29.08.2011 - Speedwaysanomat
57. SM-finaali Haapajärvellä
28.08.2011 - Speedwaysanomat
Partaselle 80cc Suomen Cup
24.08.2011 - Speedwaysanomat
Vauhtiviikonloppu Vauhtipuistossa
24.08.2011 - Speedwaysanomat
Porin liiga-ottelu erittäin tasainen
22.08.2011 - Speedwaysanomat
SM-liiga tiivistyy
20.08.2011 - Speedwaysanomat
SM-liigassa kuudes ottelu
17.08.2011 - Speedwaysanomat
SM-liigan loppuhuipennus käsillä
03.08.2011 - Speedwaysanomat
Speedwayssa kesäloma, pian jatkuu
25.07.2011 - Speedwaysanomat
80cc Suomen Cup 7/7, Kauhajoki
25.07.2011 - Speedwaysanomat
80cc Suomen Cup 4/7, Seinäjoki
13.07.2011 - Speedwaysanomat
SM-liigan kevätkierros päättyy lauantaina
10.07.2011 - Speedwaysanomat
Forssan maaratakuvat netissä
05.07.2011 - Speedwaysanomat
Kuvia U19 EM-semifinaalista nähtävillä
26.06.2011 - Speedwaysanomat
SM-liiga jatkuu tiistaina
19.06.2011 - Speedwaysanomat
Lisää kuvia galleriassa
16.06.2011 - Speedwaysanomat
Ahlbom voitti minispeedwayssa
15.06.2011 - Speedwaysanomat
SM-liigassa jälleen kotivoitto
12.06.2011 - Speedwaysanomat
SM-liigaa tiistaina Kuusankoskella
12.06.2011 - Speedwaysanomat
Seinäjoen Kaupunki Cupin tulosseuranta
06.06.2011 - Speedwaysanomat
Lehden ilmestyminen siirtyy
30.05.2011 - Speedwaysanomat
80cc Suomen Cup 2/7, Pori
30.05.2011 - Speedwaysanomat
80cc Suomen Cup 1/7, Pori
26.05.2011 - Speedwaysanomat
Kuvia Seinäjoelta nähtävillä
24.05.2011 - Speedwaysanomat
Speedwayn SM-liiga alkoi Kotkien voitolla
23.05.2011 - Speedwaysanomat
Kuvia nuorten MM-karsinnasta nähtävillä
14.05.2011 - Speedwaysanomat
SM-liiga avauksen tulosseuranta
11.05.2011 - Speedwaysanomat
Speedwayn SM-liiga alkaa lauantaina
06.05.2011 - Speedwaysanomat
Sanomien kuvakauppa on avattu
11.04.2011 - Speedwaysanomat
Valmennusryhmä taas Ruotsiin
04.04.2011 - Speedwaysanomat
Speedwayn SM-liigassa kalenterimuutos
01.04.2011 - Speedwaysanomat
Niko Siltaniemelle uusi sopimus kesäksi
15.03.2011 - Speedwaysanomat
Sarjaspeedwayn kalenterit valmiit
06.03.2011 - Speedwaysanomat
Suomi 57-39 voittoon maaottelussa
21.02.2011 - Speedwaysanomat
Jääspeedwayssa uusi mestari
09.02.2011 - Speedwaysanomat
Tule mukaan tukemaan
23.01.2011 - Speedwaysanomat
Kalastajatorpalla juhlittiin
17.01.2011 - Speedwaysanomat
SM-liigan kokoonpanot julki
05.01.2011 - Speedwaysanomat
Jääspeedwayn kilpailukalenteri
02.01.2011 - Speedwaysanomat
SM-liiga 2011 ajetaan neljällä
31.12.2010 - Speedwaysanomat
Jääspeedwayn kausi alkoi jo
30.12.2010 - Speedwaysanomat
Kalevi Lahtinen on poissa
21.12.2010 - Speedwaysanomat
Hyvää Joulua!
17.12.2010 - Speedwaysanomat
Joukkueiden Suomenmestaruus ratkotaan myös 2011
07.12.2010 - Speedwaysanomat
U21 Vuoden Kuljettaja 2010
06.12.2010 - Speedwaysanomat
Kansainvälinen kalenteri 2011 (6.12.2010)
25.11.2010 - Speedwaysanomat
UEM kalenterin päivät tiedossa
21.11.2010 - Speedwaysanomat
Kokous ja parlamentti istuttu
15.11.2010 - Speedwaysanomat
Lajiparlamentti ja sarjakokous ensi viikonloppuna
26.10.2010 - Speedwaysanomat
Kansainvälinen kalenteri 2011 on julkaistu
19.10.2010 - Speedwaysanomat
SGP2011: Kuljettajat selvillä
14.10.2010 - Speedwaysanomat
Joonas Kylmäkorven haastattelu
14.10.2010 - Speedwaysanomat
SGP: Jonsson nousi lähes rinnalle
10.10.2010 - Speedwaysanomat
Timo Lahti nopein Hyvinkään paluussa
06.10.2010 - Speedwaysanomat
80cc maaottelusta rökäletappio 71-25
27.09.2010 - Speedwaysanomat
SGP: Tomasz Gollob on maailmanmestari
26.09.2010 - Speedwaysanomat
Smolinski ylivoimainen, Mustonen MM-sarjaan 2011
13.09.2010 - Speedwaysanomat
Partasen huima nousu 80cc hopealle
13.09.2010 - Speedwaysanomat
Extraliigan keskiarvot 2010
12.09.2010 - Speedwaysanomat
Haukat vei Extraliigan
12.09.2010 - Speedwaysanomat
SGP: Gollob maksimipistein Vojensin paras
12.09.2010 - Speedwaysanomat
Ahlbom Suomen Cupin voittoon
04.09.2010 - Speedwaysanomat
Suomi voittoon myös Hallstavikissa
04.09.2010 - Speedwaysanomat
Niukka voitto Eskilstunasta Suomelle
02.09.2010 - Speedwaysanomat
Suomen speedway matkaa Ruotsiin
31.08.2010 - Speedwaysanomat
SGP: Crump nousi 10 pisteen päähän
29.08.2010 - Speedwaysanomat
Ahlbom voitti jälleen ja johtaa Suomen Cupia
29.08.2010 - Speedwaysanomat
Partanen voitti Kauhajoella
17.08.2010 - Speedwaysanomat
Extraliigan kärki tasoissa
16.08.2010 - Speedwaysanomat
SGP: Tomasz Gollob MM-johtoon
08.08.2010 - Speedwaysanomat
Nieminen otti toisen
02.08.2010 - Speedwaysanomat
SWC: Puola maailmanmestari
31.07.2010 - Speedwaysanomat
Forssaan 80cc joukkue Suomen Cup
30.07.2010 - Speedwaysanomat
SWC: Finalistit selvillä
27.07.2010 - Speedwaysanomat
SWC: Suomi 14 pistettä ja neljäs
26.07.2010 - Speedwaysanomat
SWC: Ensimmäiset tulokset, Katajisto ulkona
23.07.2010 - Speedwaysanomat
SWC: Suomi tulessa maanantaina
18.07.2010 - Speedwaysanomat
Toinen perättäinen Timolle
11.07.2010 - Speedwaysanomat
SGP: Uusi valtias meren takaa
09.07.2010 - Speedwaysanomat
80cc suomalaiset Tanskassa
30.06.2010 - Speedwaysanomat
Alhbom johtaa 80cc Suomen Cupia
28.06.2010 - Speedwaysanomat
Valmennusryhmä harjoittelee Seinäjoella
23.06.2010 - Speedwaysanomat
Haukat voitti kotona
20.06.2010 - Speedwaysanomat
SGP: Gollob voittoon nyt Torunissa
06.06.2010 - Speedwaysanomat
SGP: Nyt Hampel avasi voittotilin
01.06.2010 - Speedwaysanomat
Plzen oli pettymys
23.05.2010 - Speedwaysanomat
SGP: Gollob voittoon Prahassa
23.05.2010 - Speedwaysanomat
Extraliiga avattiin Porissa
18.05.2010 - Speedwaysanomat
Hyvä menestys U21 MM-karsinnoissa
13.05.2010 - Speedwaysanomat
Yyterispeedway Aution juhlaa
09.05.2010 - Speedwaysanomat
SGP: Kenneth Bjerren ensimmäinen voitto
03.05.2010 - Speedwaysanomat
SWC: Jälkimainingit Lonigosta
02.05.2010 - Speedwaysanomat
SWC: Suomi jatkaa turnaustaan
30.04.2010 - Speedwaysanomat
SWC: Suomi karsii huomenna Lonigossa
26.04.2010 - Speedwaysanomat
SGP: Jason Crump avasi voitolla
09.04.2010 - Speedwaysanomat
SGP: Sanomat seuraa netissä
03.04.2010 - Speedwaysanomat
Kotimainen kilpailukalenteri 2010
26.03.2010 - Speedwaysanomat
Valmennusryhmä jälleen Hallstavikiin
13.03.2010 - Speedwaysanomat
SWC 2010: Suomi karsii Lonigossa
28.02.2010 - Speedwaysanomat
Aakolle myös PM
27.02.2010 - Speedwaysanomat
Aakko mestari, Seppänen hopealle
26.02.2010 - Speedwaysanomat
Kuokkaan tuli 64-32 Örnsköldsvikissä
17.02.2010 - Speedwaysanomat
2010 Extraliiga uudella ajotaulukolla
  28.01.2010 - Speedwaysanomat
  Tarvitaanko ratalajeissa "kuntoa"?
22.01.2010 - Speedwaysanomat
Valmennusryhmät kohtaavat
18.01.2010 - Speedwaysanomat
Speedwaysanomat uusi nettisivunsa
17.01.2010 - Speedwaysanomat
Kauko Nieminen edusti VM Motorshowssa
24.12.2009 - Speedwaysanomat
Idän Ritari Kai Lehtinen hakee paikkaa MM-sarjassa
18.12.2009 - Speedwaysanomat
Jääspeedwayn edustuspaikat jaettu
16.12.2009 - Speedwaysanomat
Kalle Katajisto U21 Vuoden Kuljettaja
15.12.2009 - Speedwaysanomat
Lasse K. Laitiselle kultainen ansiolevyke
11.11.2009 - Speedwaysanomat
Speedwaysanomien U21 Vuoden Kuljettaja 2010
01.11.2009 - Speedwaysanomat
FIM Kilpailukalenteri 2010
01.11.2009 - Speedwaysanomat
U21 Kuljettaja äänestys on päättynyt
29.09.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin 80cc sarja nyt ajettu
22.09.2009 - Speedwaysanomat
GP-karsintojen finaali
17.09.2009 - Speedwaysanomat
80cc Suomen Cup 2009
17.09.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskanin finaalit
13.09.2009 - Speedwaysanomat
80cc Suomen Cup 7/7
10.09.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskanin toiset semifinaalit 10.9.
07.09.2009 - Speedwaysanomat
80cc Suomen Cup 6/7
06.09.2009 - Speedwaysanomat
Henkilökohtainen kilpailu Gävle 6.9.2009
05.09.2009 - Speedwaysanomat
Stjärnorna 30 - U21 Suomi 66
04.09.2009 - Speedwaysanomat
Team Bikab 42 - U21 Suomi 54 LIVE!
03.09.2009 - Speedwaysanomat
Valmennusryhmä Ruotsissa viikonloppuna
03.09.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskan semifinaalit 3.9.
28.08.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskanissa semifinalistit selvillä
26.08.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin Allsvenskan 16/16
24.08.2009 - Speedwaysanomat
80cc Suomen Cup 5/7
21.08.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskanin tulokset 15/16
21.08.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskanin keskiarvot 2009
20.08.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskanin pudotuspelit alkavat
18.08.2009 - Speedwaysanomat
80cc tuloksia Ruotsista
14.08.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskan tulokset 13.8.2009
13.08.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin Allsvenskan 14/16
08.08.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskanin tulokset 13/16
07.08.2009 - Speedwaysanomat
80cc Suomen Cup -keskiarvot 4/6
06.08.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin Allsvenskan 13/16
02.08.2009 - Speedwaysanomat
Kauko Nieminen Suomenmestari
30.07.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin Allsvenskan 12/16
26.07.2009 - Speedwaysanomat
Häjyille 80cc Suomen Cup
25.07.2009 - Speedwaysanomat
Timo Lahti U21 Suomenmestari
23.07.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin Allsvenskan 11/16
14.07.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskan jatkuu kolmena päivänä
11.07.2009 - Speedwaysanomat
Katajisto mukana U19 EM-finaalissa
10.07.2009 - Speedwaysanomat
80cc YTG 2009
09.07.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin Allsvenskan ja U19 EM-finaali
07.07.2009 - Speedwaysanomat
80cc tuloksia Ruotsista
05.07.2009 - Speedwaysanomat
80cc Suomen Cup Haapajärvellä
03.07.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskanin tulokset
01.07.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin Allsvenskan jatkuu taas
30.06.2009 - Speedwaysanomat
80cc tuloksia Ruotsista
26.06.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskanin tulokset 9/16
25.06.2009 - Speedwaysanomat
80cc Suomen Cup - keskiarvot 3/6
25.06.2009 - Speedwaysanomat
80cc Suomen Cup 3/6
25.06.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin Allsvenskan 9/16
23.06.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskanin tulokset 8/16
17.06.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin Allsvenskan 8/16
16.06.2009 - Speedwaysanomat
80cc Suomen Cup 2/6
11.06.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskanin tulokset 7/16
11.06.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin Allsvenskan 7/16
09.06.2009 - Speedwaysanomat
80cc tuloksia Ruotsista
07.06.2009 - Speedwaysanomat
U21 joukkue MM-semifinaali Pardubice,CZ
06.06.2009 - Speedwaysanomat
U21 joukkue MM-semifinaali, Pardubice CZ
05.06.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskanin tulokset 6/16
03.06.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin Allsvenskan 6/16
02.06.2009 - Speedwaysanomat
80cc tuloksia Ruotsista
29.05.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskanin tulokset 5/16
27.05.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin Allsvenskan 5/16
26.05.2009 - Speedwaysanomat
80cc tuloksia Ruotsista
24.05.2009 - Speedwaysanomat
Ei onnea U21-karsinnassa
22.05.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskanin tulokset 4/16
21.05.2009 - Speedwaysanomat
80cc Suomen Cup 1/6
20.05.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin Allsvenskan 4/16
18.05.2009 - Speedwaysanomat
80cc tuloksia Ruotsista
17.05.2009 - Speedwaysanomat
Katajisto U19 EM-finaaliin
16.05.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskanin tulokset 3/16
13.05.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin Allsvenskan 3/16
11.05.2009 - Speedwaysanomat
80cc tuloksia Ruotsista
08.05.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskanin tulokset 2/16
07.05.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin 80cc sarjat
06.05.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin Allsvenskan 2/16
03.05.2009 - Speedwaysanomat
Allsvenskanin tulokset 1/16
30.04.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin Allsvenskan 30.4.2009
28.04.2009 - Speedwaysanomat
Ruotsin Allsvenskan 2009
21.04.2009 - Speedwaysanomat
SML karsinta U19 ja U21 edustuksista 2009
26.11.2008 - Speedwaysanomat
Vuoden U21 kuljettaja
05.10.2008 - Speedwaysanomat
Eskilstunan kuljettajakatsastus
04.10.2008 - speedwaysanomat.fi
Vargarnan kuljettajien mestaruuskilpailu
03.10.2008 - www.speedwaysanomat.fi
Testitapahtuma Ruotsissa